Tešíme sa na vás v Bratislave
Ak sme vás zaujali, môžeme sa stretnúť na káve alebo pive


EBY, s.r.o.

Grösslingova 4
811 09 Bratislava

email: info@eby.sk

IČO:    46 327 797
DIČ:    202 333 2938

bankové spojenie: Fio banka, a.s
bankový účet:   2900172624/8330


Kto sme?

  • neprenajímame si luxusné kancelárie
  • nelízingujeme autá a nevlastníme nehnuteľnosti
  • nepožičiavame si cudzie peniaze
  • zamestnancov si nekupujeme, ale vychovávame
  • učíme seba aj ostatných
  • ponúkame spoluprácu a vytvárame partnerstvá
  • snažíme sa pomáhať v tom, v čom sme dobrí
  • a robíme iba to, čo nás baví
Ako sa s nami kamarátiť?

facebook twitter
O čo nám ide?

O vás, váš čas a peniaze! Kvôli tomu smerujeme svoje aktivity k zlepšeniu a zefektívneniu podnikania na Slovensku i v zahraničí.
Našim cieľom je zatraktívniť činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s podnikaním. Preto pridávame hodnotu tým, ktorí ju využijú na tvorbu nových hodnôt pre ostatných.

Aby sme spolu podnikali krajšie a lepšie.